GOVORNICI

_DSC5051s.jpg
Faruk Hadžić

Rođen je u Tuzli. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu kao dobitnik Zlatne plakete Univerziteta u Tuzli, te dvije Srebrene plakete za uspjeh tokom studija. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, odsjek Međunarodna ekonomija, a trenutno je doktorant na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, odsjek Ekonomska teorija i politika. U dosadašnjoj karijeri ima preko 10 godina radnog iskustva kroz rad u privatnim kompanija, kao i višegodišnje iskustvo kao freelance konsultant. Trenutno je zaposlen kao predavač na SSST-u. Autor je više knjiga, studija i publikacija, a objavljivao je radove na međunarodnim konferencijama i časopisima. Zanimaju ga istraživačke teme poput makroekonomije, ekonomske politike, međunarodne ekonomije, data science-a i vizualizacije.

cero-blok.jpg
Ermin Cero

Dr. sc. Ermin Cero je u proteklih 15 godina obavljao izvršne funkcije u oblasti finansija i marketinga u nekoliko velikih domaćih i stranih kompanija u automobilskom, IT i FMCG sektoru. Njegovo bogato radno iskustvo uključuje i konsultantske angažmane u brojnim međunarodnim organizacijama i projektima (OSCE, USAID, UNDP, Američka ambasada). 

Područja stručnosti dr. sc. Cere uključuju razvoj strategija i finansijsko upravljanje za organizacije u privatnom i javnom sektoru, sa posebnim naglaskom na maksimiziranje prihoda, optimizaciju troškova, fiskalne odnose i strateško planiranje. 

Pored rada u privatnom sektoru, gospodin Cero je i docent iz oblasti menadžmenta na Internacionalnom Burch univerzitetu gdje je predavač na dodiplomskom i MBA studiju. 

Tatjana Vučić-blok.jpg
Tatjana Vučić 

Izvršna direktorica Bit Alijanse  

Tatjana Vučić je izvršna direktorica Bit Alijanse, asocijacije najvećih IT kompanija u Bosni i Hercegovini. 
Diplomirala je internacionalnu ekonomiju i menadžment na Univerzitetu BOCCONI u Italiji, na kojem je i magistrirala u oblasti inovacija i tehnologije. Takođe se školovala na najprestižnijim univerzitetima u Velikoj Britaniji, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Postmagistarsku specijalizaciju u oblasti strateškog menadžmenta i liderstva završava na Univerzitetu HARVARD, gdje je angažovana kao analitičar na projektima svjetskih kompanija sa akcentom na high-tech industriju. Takođe je angažovana i na mnogim EU projektima sa fokusom na strategiju liderstva, upravljanje Ijudskim resursima i razvoj IT industrije. Bogato radno iskustvo na našim prostorima stekla je radeći za Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske, Rektorat Univerziteta u Banjoj Luci, Elektrotehnički fakultet u Banjoj Luci, kompaniju LANACO, kompaniju MTEL, te mnoge konsultantske kompanije.

enisa selmanovic salkic-blok.jpg
Anisa Selmanović – Salkić

Osnivač kompanije Consultor, diplomirani pravnik i Assoc CIPD sa više od 15 godina praktičnog iskustva u oblasti HR, radno pravnih odnosa, individualnog i organizacijskog razvoja.

Redovan je stručni saradnik magazina InStore, za koji već više od 5 godina piše mjesečnu kolumnu na temu ljudskih potencijala. Također, dugi niz godina je kolumnista magazina Ladies In.

Zvanje Assoc CIPD stekla na britanskom Chartered Institute for People Development i tako posatala prvi HR profesionalac iz BiH koji je stekao ovo vrijedno znanje i članstvo u međunarodnom CIPD institutu.

Lejla Karčić-blok.jpg
Lejla Karčić

diplomirana je pravnica i od 2018. godine obavlja funkciju administrativnog menadžera u kompaniji Adriatic Metals plc – Eastern Mining d.o.o. 

Ova pozicija istakla je njezino prethodno iskustvo u brojnim poljima, uključujući pravo, nabavke i pravnu administraciju. Tokom svoje 25-godišnje karijere, Lejla je stekla veliko iskustvo radeći za brojne međunarodne kompanije kao menadžer administracije, službenik za javne nabavke i u HR-u.

Maja_Arslanagic-Kalajdzic.jpg
Maja Arslanagić-Kalajdžić

Maja Arslanagić-Kalajdžić vanredna profesorica s Katedre za marketing Ekonomskog fakulteta u Sarajevu od rane mladosti znala je da će nauka i humani poziv profesora biti njeno životno opredjeljenje. Doktorsku disertaciju odbranila je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, gdje je za svoj rad bila nagrađena prestižnom nagradom tamošnjeg rektorata. Post-doktorsko usavršavanje stekla je u austrijskoj prijestolnici. Upravo u Beču prije nekoliko godina našu zemlju predstavila je u najboljem svjetlu, gdje joj je dodijeljeno priznanje najbolje mlade naučnice.

Aida_Bejtula-blok.jpg
Aida Bejtula

Head of Sales and Marketing, QSS

Aida Bejtula već skoro punih 13 godina radi u IT sektoru na različitim pozicijama u jednoj od vodećih IT kompanija u Bosni i Hercegovini. Prvih šest godina je provela na poziciji Marketing manager-a u QSS-u, a proteklih sedam godina je Voditelj prodaje i marketinga u navedenoj kompaniji. Završila je Ekonomski fakultet u Sarajevu, smjer Marketing, a potom 2012. godine završava MBA studij na Sarajevo Graduate School of Business, gdje je stekla MBA diplomu Texas A&M Commerce Univerziteta. Nešto više od 4 godine je bila član nadzornog odbora alumni mreže MBA studenata, tj. udruženja MBA u BiH. Aidine poslovne kompetencije se uglavnom vežu za prodaju i marketing, strateško planiranje, razvoj poslovanja i servisa. Pohađala je različite IT edukacije i posjeduje certifikate iz oblasti virtualizacije, security-a, storage i serverske infrastrukture kao i upravljanja projektima.

haris lučkin-blok.jpg
Haris Lučkin

Stekao zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike i magistra nauka na Odsjeku za telekomunikacije Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, sa posebnim interesovanjem na polju bežičnih telekomunikacijskih tehnologija. Trenutno odgovoran za istraživanje tržišta, kreiranje proizvoda za fizička lica i poslovne korisnike, te veleprodajne usluge. Posebno fokusiran na procese digitalne transformacije i usluge iz Smart City domene. Dodatno se educirao iz oblasti telekomunikacija, informaciono-komunikacijskih tehnologija i upravljanja projektima, u zemlji i inostranstvu. Autor i koautor više naučno-istraživačkih radova iz oblasti telekomunikacija.

Direktor je Direkcije za razvoj u BH Telecomu

zihnija blok.jpg
Zihnija Hasović

Zihnija Hasović ima preko 25 godina direktnog iskustva u radu sa MSP u BiH. Već 20 godina vodi  EBRD-ov program ‘Savjetovanja za mala preduzeća’. Ovaj program je do sada sarađivao s preko 1200 bh. kompanija, i nekoliko stotina konsultanta i savjetnika na raznim projektima unapređenja poslovanja. Zihnija je obavljao i praktične konsultantske zadatke i držao seminare u preko 100 lokalnih kompanija. Po obrazovanju je magistar mašinstva i doktor ekonomskih nauka, a radi i kao predavač na Sarajevo School of Science na predmetu Natural Resource and Environmental Economics.

Principal Manager EBRD Advice for Small Businesses, Bosnia and Herzegovina

Ines-blok.jpg
Ines Amitović 

Rođena 1988. godine, magistirica mednadžmenta na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, smjer Bankarstvo i osiguranje. Ima osmogodišnje iskustvo rada u banci, a radila je na poslovima savjetnice za marketing, marketing stručnjakinje, kao trenerica u Odjelu HR-a i BCA medium. Ines je završila ProCredit Holding Regionalnu bankarsku akademiju za menadžment. 

Mirza-blok.jpg
Mirza Šabanović 

Rođen 1976. godine, po struci je diplomirani ekonomista. Uspješno je završio ProCredit Holding Regionalnu bankarsku akademiju za menadžment. Ima 18 godina iskustva u bankarskom sektoru, od čega preko 10 godina na menadžerskoj poziciji u filijali ProCredit Bank Sarajevo. Svoje radno iskustvo je sticao u najvećoj mjeri kroz rad, savjetovanje, pružanje finansijskih usluga i u direktnom kontaktu sa malim i srednjim preduzećima.